Τρίτη, Δεκέμβριος 06, 2022
Το Ιατρείο Μας Συνεργάτες

Γιαννακός Γεώργιος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο Martin Luther Halle στον τομέα

«Η άθληση ως μέσο πρόληψης, αποκατάστασης και θεραπείας»

Κινητό: 6958545909

Αναζήτηση